ხავთის წყალსაცავი

ფარავნის ჰესების კასკადის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის სახელმწიფო
ენერგოსისტემაში მიწოდებისათვის 35 და 22 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების
პროექტის გარემოზე ზემოქმედებს შეფასება - კომპანიაფარავნის ჰესების კასკადის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის სახელმწიფო
ენერგოსისტემაში მიწოდებისათვის 35 და 22 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების
პროექტის გარემოზე ზემოქმედებს შეფასება - კომპანიაფარავნის ჰესების კასკადის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის სახელმწიფო
ენერგოსისტემაში მიწოდებისათვის 35 და 22 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების
პროექტის გარემოზე ზემოქმედებს შეფასება - კომპანია