კონტაქტი
კონტაქტის ფორმა

შპს "გამა კონსალტინგი" 

მის:    0192, თბილისი, გურამიშვილის გამზ. 17ა

ტელ:  კანცელარია 260 44 39

           დირექტორი 260 44 33 

           გარემოსდაცვითი პროექტების განყოფილება 260 15 27

           ბუნებრივი რესურსების განყოფილება 260 15 26

           საპროექტო განყოფილება 260 15 29

           ლაბორატორია 260 10 24 

E-mail: gamma@gamma.ge v.gvakharia@gamma.ge