პარტნიორები

კომპანია "Mott Macdonald"

კომპანია "Environ corp"

"BRGM"

კომპანია "Cogema"

შპს "ჯეოინჟინირინგი"

შპს "საქგზამეცნიერება"

კომპანია COWI

კომპანია Gauff Ingenieure GmbH

კომპანია Zenith International

კომპანია Ramboll;

კომპანია „Stucky Caucasus“;