_
• ალაზანჰესის რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“
• მდ. ხობისწყალზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „შტუკი კავკასია“;
• ნენსკრა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „შტუკი კავკასია“;
• ხერთვისი-ახალციხეს მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „ურბან ენერჯი საქართველო“.
• თბილსრესის ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტი - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“;
• მდ. აჭარისწყალზე ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „ქლინ ენერჯი ინვესტი“; კომპანია „მოთ მაკდონალდი“-თან ერთად;
• მდ. ჭოროხზე ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „აჭარ ენერჯი 2007“;
• დარიალი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „დარიალ ენერჯი“;
• დარიალი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „დარიალ ენერჯი“;