_
• ტირიფონი ჰესის ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „ტირიფონი ჰესი“;
• ალაზანი ჰესი 2-ის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“;
• თბილსრესში ნახშირზე მომუშავე ენერგობლოკის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“;
• მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 110 კვ-იანი ეგხ-ს მშენებლობის და ქვესადგურ ლომისის რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - სს „ენერგო პრო ჯორჯია“;
• ბახვი-1 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - კომპანია KG ENERGY;
• მდ. ფარავანზე ჰესების კასკადის მშენებლობისა და ოპერირების პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება- შპს „ოპტიმუმ ენერჯი“;
• ბახვი 1 და 2 ჰესების მშენებლობისა და ოპერირების პროექტების წინასწარი შეფასება - კომპანია KG ENERGY;
• მდ. აჭარისწყალზე შუახევის ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - კომპანია „მოთ მაკდონალდი“;
• კურორტ ბეშუმში 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - სს „საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა“;