_
• ლიალური წყლების უტილიზაციის ბაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „ბილჯ ვოტერი";
• ხაშური-ზესტაფონის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტი, მე-9 გვირაბის დასავლეთი პორტალის პროექტში შეტანილი ცვლილებების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - სს „საქართველოს რკინიგზა“;
• შილდა ჰესი-ქვესადგური „შილდა-35“ 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
• ტირიფონი ჰესის ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „ტირიფონი ჰესი“;
• ალაზანი ჰესი 2-ის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“;
• თბილსრესში ნახშირზე მომუშავე ენერგობლოკის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“;
• მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 110 კვ-იანი ეგხ-ს მშენებლობის და ქვესადგურ ლომისის რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - სს „ენერგო პრო ჯორჯია“;
• ბახვი-1 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - კომპანია KG ENERGY;
• მდ. ფარავანზე ჰესების კასკადის მშენებლობისა და ოპერირების პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება- შპს „ოპტიმუმ ენერჯი“;