_
• თბილისის თბოელექტროსადგურში ნახშირზე მომუშავე კვანძის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“;
• ბახვი 1 და 2 ჰესების მშენებლობისა და ოპერირების პროექტების წინასწარი შეფასება - კომპანია KG ENERGY;
• მდ. აჭარისწყალზე შუახევის ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - კომპანია „მოთ მაკდონალდი“;
• კურორტ ბეშუმში 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - სს „საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა“;
• ონის ჰესების კასკადის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი შეფასება - შპს „შტუკი კავკასია“.
• ალაზანჰესის რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“
• მდ. ხობისწყალზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „შტუკი კავკასია“;
• ნენსკრა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „შტუკი კავკასია“;
• ხერთვისი-ახალციხეს მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „ურბან ენერჯი საქართველო“.