ტაბაწყურის ჰესი

ტაბაწყური ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „გეო ენერჯი“ტაბაწყური ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „გეო ენერჯი“ტაბაწყური ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „გეო ენერჯი“ტაბაწყური ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „გეო ენერჯი“